COC: scholen moeten meer doen voor LHBT-leerlingen

COC Nederland roept kabinet op om er voor te zorgen dat erop scholen meer aandacht komt voor LHBT-acceptatie, om het onderwerp verplichtte stellen op lerarenopleidingen en om in antipestprogramma’s oog te hebben voor LHBT’ers.

Het COC komt met de oproep aan de vooravond van ‘Paarse Vrijdag’ en baseert zich op de uitkomsten van een onderzoek dat de homobelangenorganisatie verrichtte in samenwerking met de Amerikaanse Columbia University.

Uit het onderzoek blijkt dat op middelbare scholen veel negatieve dingen over homo’s worden gezegd, zowel door leerlingen als docenten.

Meer dan de helft van de LHBT-scholieren zegt daar last van te hebben  (57,6%) en dat docenten zelden adequaat optreden). Ook worden er op school veel negatieve dingen gezegd over transgender personen.

Geweld

Ook kreeg 13,4 procent van de LHBT-scholieren het afgelopen jaar te maken met licht geweld en 6,4 procent met zwaar geweld vanwege  hun seksuele oriëntatie of gender expressie. Bijna tweederde van de leerlingen die dat meemaakt, meldt het geweld bij de school,maar slechts 37,8 procent  van hen vindt dat daar adequaat op gereageerd wordt.

Volgens LHBT-leerlingen doen scholen weinig om verbetering in de situatie te brengen. Zo is er volgens vier op de vijf leerlingen (78,3%)op school geen (positieve) aandacht voor LHBT’s in de les. Ook is er volgens de meeste leerlingen (55%) op hun school geen antipestbeleid, en bijna nooit is er binnen dat pestbeleid aandacht voor LHBT’s (9,4%).

Zowel antipestbeleid als aandacht voor LHBT-acceptatie in de les zijn op Nederlandse scholen verplicht.

GSA

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk hoe de situatie voor LHBTI’s op school kan worden verbeterd. Zo gaat het véél beter op scholen met ondersteunende docenten, een GSA (een Gender and Sexuhalty Alliance) en goede aandacht voor LHBT-acceptatie in de les.

Als er op een school veel docenten zijn die LHBT-leerlingensteunen, voelen die leerlingen zich op school veel vaker thuis,  geaccepteerd en zijn ze veel minder vaak absent. Dat geldt ook voor scholen met een GSA .

Aanmoediging

‘Laat dit onderzoek een aanmoediging zijn voor scholen om nog veel meer werk te maken van LHBT-acceptatie,’ reageert Geert-Jan Edelenbosch, projectleider Jongeren & Onderwijs bij het COC. ‘LHBT-leerlingen hebben het zwaar en het is nu duidelijk wat je als school kunt doen om hen te steunen.’

(Bron: COC)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , , ,

%d bloggers liken dit: