‘Meedoen aan GSA verbetert situatie van VMBO-leerlingen’

homo voorlichtingAansluiting bij een Gender-Sexuality Alliance, een GSA, kan de situatie voor VMBO-leerlingen sterk verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Movisie en de Universiteit van Amsterdam.

Veel lesbische- , homo-, bi- transgender- en queer VMBO-scholieren voelen zich niet helemaal veilig: uitsluiting, pesten en zelfs geweld komen op school veel voor.  Het percentage leerlingen dat er mee te maken krijgt ligt op 67 procent, zo blijkt uit cijfers van Sociaal en Cultureel Planbureau. Op de havo en het VWO ligt dat percentage op 57 procent en op het hbo en de universiteit op 49 procent.

Meer zelfvertrouwen

Een GSA, een netwerk van leerlingen – homo, hetero, transgender en meer – die samen actie voeren voor een beter klimaat ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit- kan helpen,  zo stellen de onderzoekers.  Hun zelfvertrouwen groeit en ze weten beter wie ze zijn. Ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. ‘En dat is belangrijk: want uit de kast komen op school, betekent nog vaak het verlies van vrienden.’

LHBT-jongeren  in een GSA zeggen dat ze beter kunnen om gaan met negatieve reacties, uitsluiting en discriminatie. ‘Dit zou mogelijk de impact van deze negatieve reacties kunnen verminderen. Als jongeren het gevoel hebben dat ze beter kunnen omgaan met negatieve reacties en weerbaarder zijn, heeft het waarschijnlijk minder negatieve gevolgen voor hun psychische gezondheid’, aldus het onderzoek.

Aanbevelingen

De onderzoekers pleiten voor het oprichten van GSA’s op scholen waar die nog niet zijn en voor het inzetten op deelname van moslim-jongeren, omdat zij ondervertegenwoordigd zijn in de netwerken.

Een ander aandachtspunt is dat een GSA op het vmbo het imago kan hebben van ‘homoclubje’, en dat dit niet als positief wordt ervaren. Dat heeft tot gevolg dat het voor het merendeel LHBT-jongeren zijn die in de GSA meedoen. ‘Door dit hoogdrempelige imago is het voorstelbaar dat andere (potentiële) LHBT’s niet participeren, en ook niet-LHBT jongeren niet meedoen, omdat zij denken dat het niet ‘hun’ club zou zijn.’

Het hele onderzoek is hier te lezen.

 

(Bron: Movisie)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: