Onderzoeker: Gelovige homo’s depressief door houding kerk

BijbelAfwijzing door de kerk van gelovige homoseksuelen leidt tot depressiviteit. Evangelische kerken die afkeurend reageren op homoseksualiteit moeten zich veel meer bewust zijn van de gevolgen die dat heeft op mensen.

Deze aanbeveling doet Anne de Groot in haar onderzoek ’Uit de kast. Uit de kerk?’ naar seksuele diversiteit binnen de evangelische gemeenten. De Groot deed het onderzoek in samenwerking met COC Friesland en het Meldpunt Discriminatie Tûmba voor haar studie antropologie. De resultaten zijn maandagavond in Leeuwarden gepresenteerd.

Voor haar onderzoek sprak De Groot tien mensen met een evangelisch-christelijk geloof die te maken hebben of hebben gehad met homoseksuele gevoelens.

Als ze uit dekast kwamen, kregen ze nogal eens te horen dat ze het wel mochten zijn, maar er niets mee mochten doen. ‘Op dat moment ontstaat er een conflict tussen je homoseksualiteit en je geloof. Mensen willen graag bij de kerk blijven horen, maar dat is heel lastig omdat er zo negatief op wordt gereageerd’, aldus De Groot in de Leeuwarder Courant.

In haar onderzoek constateert De Groot dat mensen er verschillend mee omgaan. De een kiest voor toch een heteroseksuele relatie, de ander blijft celibatair en er zijn er die de kerk verlaten,omdat ze vinden dat het geloof hen beperkt.

Aanbevelingen

Alle mensen die De Groot sprak waren depressief geweest, vanwege de manier waarop hun kerk met hun geaardheid omging.

De Groot bepleit daarom dat kerken zich bewust moeten zijn van de gevolgen van de manier waarop ze met homoseksuelen omgaan, Ook pleit ze voor goede en laagdrempelige voorlichting voor een positievere beeldvorming.

 

(Bron: Leeuwarder Courant)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: