COC: IND beoordeelt homo’s op ondeugdelijke stereotypen

Straatbeeld asielcomplex Ter ApelHomobelangenorganisatie COC wil dat staatssecretaris Harbers het asielbeleid voor lhbti’s ingrijpend verandert. Volgens het COC baseert de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich op ondeugdelijke stereotypen om te beoordelen of mensen homo zijn.

De beoordeling van homo’s heeft eerder ook al tot kritiek geleid in de Tweede Kamer. Harbers heeft de Kamer beloofd dat hij nog voor de zomervakantie met voorstellen voor verbeteringen komt.

Bewustwording en zelfacceptatie

Het COC heeft een kleine 300 asieldossiers onderzocht. Asielzoekers die zijn gevlucht uit angst voor vervolging vanwege hun seksuele identiteit, worden door de IND beoordeeld aan de hand van vaste criteria.

Volgens de belangenorganisatie kijkt de IND of de asielzoeker een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ heeft doorgemaakt, maar die methode deugt niet.

Het COC zegt dat veel vluchtelingen niet zo’n proces hebben doorlopen, niet begrijpen wat ermee wordt bedoeld of er niet gedetailleerd over kunnen vertellen.

Van de door het COC onderzochte asielverzoeken van homoseksuelen wees de IND 37 procent af. In 85 procent van die gevallen kwam dat doordat de IND niet geloofde dat iemand homo is.

Zonder scrupules

Het rapport ‘Trots of Schaamte?’ komt met verschillende voorbeelden van asielzoekers die niet werden geloofd, omdat ze niet aan het stereotype voldeden.

Het COC haalt onder anderen een afgewezen Afrikaanse (een specifiek land wordt niet genoemd) asielzoeker aan. Die zei tegen de IND dat hij zijn seksuele voorkeur had geaccepteerd. De IND zou hem toen hebben tegengeworpen dat hij ‘zonder enige scrupules zijn homoseksualiteit omarmde’.

Het COC roept Harbers op bij de beoordeling van lhbti-asielzoekers de criteria aan te passen. ‘Zelfidentificatie’ zou centraal moeten komen te staan. De belangenorganisatie praat maandag met de staatssecretaris.

Niet gay genoeg

De stichting LGBT Asylum Support, die homoseksuele asielzoekers bijstaat, voerde al eerder actie. September vorig jaar kregen Tweede Kamerleden de petitie ‘Niet gay genoeg’ aangeboden.

 

(Bron: NOS, Roze Golf, foto:  Ministerie van Veiligheid en Justitie)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: