Regenbooggids van Movisie is hulpmiddel voor gemeenten

Regenbooggids voor stedenTijdens een conferentie over 10 jaar lokaal LHBTI-beleid heeft het landelijk adviesbureau en kennisinstituut voor welzijn en zorg, Movisie, een regenbooggids gepresenteerd voor gemeenten.

De gids is bestemd voor beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden en wethouders. Hij is ook handig voor samenwerkingspartners van gemeenten, de uitvoerders van het lokale beleid.

De Regenbooggids is een vernieuwing van de Roze Gemeentegids uit 2014 en brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse burgers (LHBTI’s).

De gids kan gebruikt worden om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren, of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden.

Dichtbij

De lokale insteek in Nederland is bijzonder, zegt Juul van Hoof, programmaleider LHBTI bij Movisie: ‘Nederland heeft zich 10 jaar geleden al gerealiseerd dat de acceptatie van LHBTI’s op stad- en wijkniveau moet plaatsvinden. Daar moeten LHBTI’s zich, net als ieder ander, veilig kunnen voelen en vindt de acceptatie plaats. Dus daar, dichtbij mensen, moeten vooroordelen, pesten en discriminatie worden aangepakt en wordt de impact groter.’

Zichtbaarder

Tien jaar lokaal LHBTI-beleid heeft er toe bijgedragen dat de diversiteit van LHBTI’s zichtbaarder is geworden. Voorheen was het beleid vooral gerecht op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, tegenwoordig is er ook aandacht voor onder anderen biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Nodig

Movisie stelt dat aandacht nodig blijft. Sinds de vernieuwde Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Uit divers onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI’s kwetsbaar kan zijn. Zo komen LHBTI’s in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-LHBTI’s.

 

(Bron: Movisie)Categorieën:Nieuws

%d bloggers liken dit: