Tweede Kamer: zorgvuldiger beoordelen of asielzoeker homo is

Petitie niet gay genoeg aanbieding Den Haag 0509 2017De Tweede Kamer wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) homoseksuele asielzoekers beter gaat screenen. Nu zouden er te vaak homo’s worden afgewezen, terwijl ze wel degelijk in aanmerking komen voor asiel.

De coalitiepartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie willen daarom een zorgvuldigere beoordeling.

Volgens D66-Kamerlid Groothuizen moet vooral de wijze waarop de IND de seksuele geaardheid of geloofsovertuiging van asielzoekers beoordeelt worden verbeterd. Hij zegt: ‘Het zijn moeilijke kwesties. Je wil de mensen die dit misbruiken geen verblijfsvergunning geven, maar we willen ook voorkomen dat iemand die wel homoseksueel is en niet veilig is in zijn thuisland wordt teruggestuurd. Daarom moet het proces zorgvuldiger.’

Bewustwording

Groothuizen vindt dat de focus van de IND heel erg op het proces van bewustwording ligt. ‘Zo wordt soms zelfs gevraagd op welke dag iemand homoseksueel werd. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Zeker niet in een land waarin LHBTI’ers niet geaccepteerd worden.’

Wie als vluchteling binnenkomt in Ter Apel, hoort of hij in Nederland mag blijven of niet. Voor een oorlogsvluchteling uit Syrië ligt die beslissing eenvoudiger dan voor een homo uit Oeganda, want de vraag is of de IND zijn verhaal gelooft.

De Tweede Kamer wil straks niet alleen een betere screening voor homoseksuelen en transgenders, maar ook voor bekeerde christenen.

De politieke partijen bespreken de kwestie woensdag met de minister tijdens het debat over de begroting van Justitie en Veiligheid.

Petitie

LGBT Asylum Support pleit al geruime tijd voor een eerlijker en humaner systeem waarbij niet alleen gekeken wordt naar het bewustwordingsproces en het proces van zelfacceptatie, maar ook naar wat de asielzoeker na aankomst in Nederland heeft gedaan.

Ook moet er volgens LGBT-Asylum Support een onafhankelijke commissie komen die na afwijzing door de IND de aanvraag kan beoordelen. Daarvoor werd de petitie ‘Niet gay Genoeg’ gestart, die begin september werd aangeboden aan leden van de Tweede Kamer-commissie van Justitie & Veiligheid.

 

(Bron: NOS, foto: overhandiging petitie – Ruud Douma)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: