Oproep aan Protestantse Kerk: biedt LHBTI’ers perspectief

BijbelHet LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, roept de synode van de Protestantse Kerk op tot een dialoog, waarin ruimte is voor LHBTI’ers.

De Generale  Synode vergadert de komende week. Op de agenda staat onder meer de behandeling van de zogenoemde huwelijksordinantie. De artikelen van deze kerkelijke verordening gaan over het inzegenen of zegenen van heteroseksuele relaties of ‘andere levensverbintenissen’ en het kerk-juridisch verschil daartussen.

veilig

Het LKP spreekt de hoop uit, dat met de voorliggende discussie gezamenlijk een weg ingezet zal worden die leidt tot een echte gelijkwaardige plaats voor LHBTI’ers, zowel in de plaatselijke gemeenten als in het kerkrecht.

‘Dat dit niet voor alle kerkgenootschappen vanzelfsprekend is, is bekend, maar de opdracht om LHBTI-mensen een veilige plek te bieden – waartoe ook de Wereldraad van Kerken oproept –, moet leiden tot gelijkwaardigheid. Immers, alleen dat kan en zal leiden tot het daadwerkelijk bereiken van het geestelijk en lichamelijk welzijn van LHBTI mensen binnen de kerk, en is daarmee dan tegelijkertijd het bevrijdende perspectief van een veilige en inclusieve kerk voor iedereen’, aldus de voorzitter van het LKP, Heleen de Boer.

‘beschadigend’

Zij voegt daar nog aan toe: ‘Mocht de Generale Synode de weg van de dialoog gericht op veiligheid en inclusiviteit niet oppakken, en dus alleen de juridische discussie gaan voeren, dan zal dit eenvoudig leiden tot het gevoel van uitsluiting; en daarmee is dit direct beschadigend voor velen.’

 

(Bron: LKP)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: