Gerechtshof: Henk Krol hoeft subsidie niet terug te betalen

Henk Krol foto 50PlusOok in hoger beroep is beslist dat de voormalige voorzitter van Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK) niet persoonlijk aansprakelijk is voor het terugbetalen van een subsidie van ruim 200 duizend euro. Dat heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch bepaald.

Het hof volgt met de beslissing de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant die op 10 juni 2015 tot hetzelfde oordeel kwam.

In juli 2008 kreeg de SVGK subsidie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Ontbonden

De besteding van de subsidie is verantwoord in het financieel verslag van de stichting dat door de accountant was goedgekeurd.  Anderhalf jaar later, in juni 2014, trok de accountant echter zijn goedkeurende verklaring in., waarna de minister de subsidie terugvorderde.

De SVGK is inmiddels ontbonden. Volgens de drie voormalige bestuursleden van de stichting had de oud-voorzitter van de stichting,Henk Krol,  die in februari 2013 was afgetreden, zijn taak als bestuurder niet goed vervuld. Hij zou het subsidiegeld voor privédoelen hebben gebruikt en voerde geen betrouwbare administratie. Zij vinden dat het aan hem te wijten is dat de subsidie moest worden terugbetaald. Om het bedrag op de oud-voorzitter te kunnen verhalen, stapten ze bestuursleden naar de rechter.

Niet op eigen naam

De eerste vordering, waarmee de voormalige bestuurders de oud-voorzitter aansprakelijk stelden voor onbehoorlijk bestuur, was door de bestuurders ingediend en niet door SVGK. Net als de rechtbank vindt het hof dat de bestuurders deze vordering niet op eigen naam kunnen indienen omdat die aan de stichting zelf toekomt. Dat SVGK inmiddels ontbonden is, maakt dat niet anders omdat de stichting blijft voortbestaan voor zover nodig is voor de vereffening. Om deze formele reden wijst ook het hof deze eerste vordering af.

De voormalige bestuurders hadden nog een vordering ingediend. Daarin vroegen zij, voor het geval dat de minister hen persoonlijk aansprakelijk stelde voor de terugbetaling van de subsidie, een verklaring dat zij dat op de voormalige voorzitter kunnen verhalen. Ook daarin volgt het hof de rechtbank en wijst deze vordering af.

Onduidelijkheid

De voormalige bestuurders hebben in het hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat de minister hen persoonlijk aansprakelijk zal stellen en wat de minister hen dan voor verwijten kan maken. Dan is ook niet te beoordelen of de voormalige voorzitter op zijn beurt hiervoor aansprakelijk is tegenover de voormalige bestuurders. Bovendien is er de nodige onduidelijkheid over de gang van zaken rondom de terugvordering van de subsidie.

Al met al is niet duidelijk of de subsidie is teruggevorderd vanwege de eventuele onbetrouwbare administratie en het verweten gebruik van de subsidie voor privédoelen. Het staat ook niet vast dat daar überhaupt sprake van was. Er kan daarom niet worden geoordeeld dat de eventuele schade van de voormalige bestuurders – het zelf moeten terugbetalen van de subsidie – komt door het handelen van de oud-voorzitter.

Vertrouwen

Henk Krol laat in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten ‘altijd alle vertrouwen te hebben gehad’ dat hij deze zaak zou winnen. De tegenpartij is veroordeeld tot het betalen van ruim 11 duizend euro aan proceskosten die Krol heeft moeten maken.

 

(Bron: Rechtspraak.nl)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: