Europees Hof veroordeelt ‘anti-homowet’ van Rusland

berlijn demonstratie poetin my ass

Protest tegen anti-homowet in Berlijn

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de anti-homowet in Rusland het recht op de vrijheid van meningsuiting schendt.

Drie homo-activisten, die al jaren Gay Pride-optochten in Rusland proberen te organiseren, hadden de zaak bij het hof aangespannen en zijn in het gelijk gesteld.

De drie vochten op grond van de anti-homowet opgelegde boetes tevergeefs aan in Rusland. Daarop legden ze de zaak voor aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar hun mening is de Russische wet  strijdig met de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en het verbod op discriminatie (artikel 14).

Ook wezen ze op de impact van de anti-homowet op hun dagelijks leven. Ze zijn verplicht om te zwijgen over hun geaardheid als een minderjarige aanwezig is.

Onverenigbaar

Het Europees Hof stelde de drie in het gelijk. Met dit soort wetten ‘versterken de autoriteiten de vooroordelen tegen homoseksuelen en moedigen ze homofobie aan. Dat is onverenigbaar met de begrippen gelijkheid, verscheidenheid en tolerantie die horen bij een democratische maatschappij’, aldus de zeven rechters van het hof.

Het Russische verweer, dat de moraal moet worden beschermd, heeft het hof verworpen. Zes van de zeven rechters van het mensenrechten onderschreven het arrest. De Russische rechter Dmitri Dedov had een afwijkende mening.

Beschermen

De wet die de verspreiding van homoseksualiteit in heel Rusland moet tegengaan, is sinds 2013 van kracht. Wat wordt genoemd propaganda voor homoseksualiteit is bij wet verboden. Volgens de Russische autoriteiten is dit om de kinderen te beschermen. De anti-homowet leidde internationaal tot scherpe kritiek.

Volgens het persbureau Tass gaat Rusland tegen het vonnis in beroep.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is gevestigd in Straatsburg en spreekt zich uit over vermoedelijke schendingen van de rechten en vrijheden die door het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

 

(Bron: De Standaard/NOSCategorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: