Column Frans Heemskerk: Het roze potlood

Frans HeemskerkFrans Heemskerk schrijft dagelijks een persoonlijk verhaal op zijn site Aydan’s World. Hij is verder vaste columnist bij het programma ‘Uit de Kast’ op Radio Capelle en Omroep Zuidplas. Zijn in dat programma uitgesproken tekst is hier na te lezen: 

Op 20 januari j.l. is Donald Trump beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Op dezelfde dag van zijn inauguratie veranderde de website van het Witte Huis en waren de onderdelen van de regering Obama over klimaatverandering, handelsverdragen en ook LHBT-rechten verdwenen. Dat is op z’n zachts gezegd curieus te noemen: de man moest toen nog beginnen. We weten nu na twee weken ongeveer hoe hij meent te moeten opereren en dat hij in een sneltreinvaart zijn verkiezingsbeloftes wil waarmaken. De LHBT-gemeenschap is volgens mij goed georganiseerd in de Verenigde Staten, maar ik denk dat waakzaamheid geboden is. Er bestaan door heel de Verenigde Staten nog steeds 175 wetten die de rechten van LHBT’ers beperken, dus er is voor hen nog genoeg werk aan de winkel.

Wij mogen volgende maand op 15 maart ook gaan stemmen. Op welke partij of op wie je gaat stemmen is iets heel persoonlijks en het is ver van mij om daar een adviserende rol in te spelen. Het hangt helemaal van je eigen situatie af en wat voor jou belangrijke punten zijn. Wat ik wel heb gedaan is eens gekeken bij de diverse verkiezingsprogramma’s wat er in staat over ons, de LHBT’ers. Nu hebben zich 81 partijen aangemeld voor de verkiezingen, dus het is me hoop ik vergeven dat ik me beperkt heb tot de meeste partijen die nu de Tweede Kamer vormen en waarschijnlijk met een gewijzigd aantal zetels er weer zitting zullen nemen na 15 maart.

Het CDA, de ChristenUnie, de SP en de Partij voor de Dieren vinden dat in Artikel 1 van de Grondwet expliciet gemaakt moet worden dat discriminatie op grond van geaardheid niet is toegestaan. De Partij voor de Dieren vindt daarnaast ook, net als de Partij van de Arbeid dat transgenderdiscriminatie of discriminatie van mensen met een interseks-conditie moet worden verboden in de Algemene Wet Gelijke Behandeling.  Die twee partijen zijn het er ook over eens dat voorlichting over seksuele diversiteit overal in het onderwijs verplicht moet zijn.

De Partij voor de Dieren wil ook dat de overheid een krachtig LHBT-emancipatiebeleid uitvoert en investeert in LHBT-emancipatie in het onderwijs. LHBT-leraren en – leerlingen zijn welkom op elke school. Tevens willen ze dat de officiële geslachtsregistratie wordt afgeschaft. Ze vinden ook dat de aanpak van anti-LHBT-geweld  topprioriteit bij de politie moet blijven.

De VVD vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben om te zijn wie hij wil zijn. De partij maakt geen onderscheid tussen hetero’s en LHBT’ers. De VVD vindt het normaal dat twee mannen of twee vrouwen hand in hand lopen. Dat vindt Groen Links ook: het moderne gezin bestaat niet standaard uit man, vrouw en kind. Groen Links vindt dan ook dat het familierecht moet worden aangepast.

Het CDA kiest voor elke vorm van een relatie waarin mensen duurzaam samenleven, of het nu gaat om het klassieke gezin of relaties van mensen met hetzelfde geslacht. D66 zegt: ‘We omarmen diversiteit, voor homofobie is geen plaats in onze samenleving.’

Zoals gezegd is de ChristenUnie tegen discriminatie van LHBT’ers en wil dat net als veel andere partijen in de Grondwet verankerd zien. Maar in hun verkiezingsprogramma staat het, zoals zij dat zelf noemen, ‘liefdevolle gezin’ centraal en stellen ze zelfs een vergoeding voor relatietherapie voor vanuit het basispakket. Maar daarnaast vindt de ChristenUnie wel, net als veel andere partijen waar onder D66 en Partij van de Arbeid, dat er met extra aandacht en compassie moet worden omgegaan met LHBT-asielzoekers.

De SGP laat in het verkiezingsprogramma weten dat het huwelijk tussen man en vrouw het basisprincipe dient te zijn voor de overheid. De exclusieve status van het huwelijk tussen man en vrouw dient in regelgeving en beleid tot uitdrukking te komen. Het enige wat zij over ons te zeggen hebben is dat ambtenaren van de burgerlijke stand die op grond van hun geweten niet mee willen werken aan een homohuwelijk daartoe het volste recht moeten hebben. De SGP is overigens wel de enige partij met een index op alfabet in hun verkiezingsprogramma waar je gemakkelijk op onderwerp kunt zoeken. Daar zouden andere partijen een voorbeeld aan kunnen nemen.

Dan missen we nog DENK, PVV en 50Plus, maar in geen van de verkiezingsprogramma’s van die partijen komt de LHBT-gemeenschap voor. Bij DENK gaat het wel heel veel over discriminatie tegen gaan, maar daar worden wij niet expliciet in genoemd en is veelal voor andere minderheden bedoeld. De PVV heeft een vrij beknopt verkiezingsprogramma, daar was, vermoed ik, geen ruimte meer voor ons. En 50Plus heeft natuurlijk de openlijk homoseksuele Henk Krol als lijsttrekker. Er werd vast vanuit gegaan dat die factor voldoende was om aan te geven dat zij LHBT’ers een warm hart toedragen, zodat ze het niet nog eens in hun verkiezingsprogramma hoefden op te nemen.

Dit is in een notendop wat de politiek met ons LHBT’ers voor heeft. Daarnaast hebben alle partijen nog talloze andere zaken waar ze zich hard voor zeggen te maken als wij op ze gaan stemmen. We hebben nog vijf en een halve week om ons er op te oriënteren, om te kijken welke partijen juist die zaken net zo belangrijk vinden als wijzelf. Ze zullen allemaal om onze gunst dingen de komende tijd. Zoals gezegd: een advies ga ik niet geven, of ja, toch wel: ga in ieder geval stemmen! Wij leven in een land waar je het recht hebt om te stemmen. Er zijn nog genoeg landen op de wereld waar mensen strijden, gevangen zitten, gemarteld worden en zelfs gedood om het feit dat ze heel graag zouden willen kunnen stemmen, maar waar dat niet mogelijk is, omdat het hun machthebbers heel slecht uitkomt. Dus neem het recht wat wij hebben in eigen hand. Elke stem telt echt!

Deze column is te horen in het programma Uit de Kast van Radio Capelle van zaterdag 4 februari 2017.Categorieën:Column

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: