Hart van Homo’s legt zich neer bij stopzetting van de subsidie

hart-van-homosHart van Homo’s gaat niet in beroep tegen het besluit van minister Jet Bussemaker om de subsidie aan de stichting stop te zetten. Bussemaker werd door een motie, die voor de zomer door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen, opgeroepen om de subsidie in te trekken.

Volgens de indieners van de motie zou de stichting met subsidie van het rijk een leven zonder seks propageren.

De minister heeft de Tweede Kamer voorgehouden dat Hart van Homo’s voldoet aan de criteria op grond waarvan destijds subsidie is verleend. De minister wees er dan ook op dat Hart van Homo’s tegen het intrekken van de subsidie in beroep kan gaan en grote kans maakt om van de rechter gelijk te krijgen.

Energie

Toch ziet Hart van Homo’s af van een gang naar de rechter. De stichting zegt ‘de energie liever te steken in het ondersteunen van homoseksuele jongeren in reformatorische, gereformeerde en evangelische kring’.

De minister komt de stichting tegemoet met een bijdrage in de reeds gemaakte kosten.

Brief

In een brief die de minister vandaag naar de Tweede kamer stuurde, herhaalt de minister het te betreuren dat ze gedwongen werd de subsidie aan Hart van Homo’s in te trekken, omdat er ‘op dit moment geen andere organisatie bij mijn departement bekend is die binnen orthodox-gereformeerde kring voldoende vertrouwen geniet om te werken aan acceptatie en emancipatie van LHBTI’s. Dit terwijl er nog een wereld te winnen is: uit SCP-onderzoek blijkt dat een meerderheid van de orthodox-gereformeerden en gelovigen uit de evangelische stroming aangeeft homoseksualiteit verkeerd te vinden. Met name homoseksueel gedrag kan op veel afkeuring rekenen. Bijna vier vijfde van de frequent kerkgaanden geeft aan seks tussen twee homoseksuele mannen walgelijk te vinden en meer dan twee derde vindt het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen.’

 

(Bron: Roze Golf, Hart van Homo’s, foto: Hart van Homo’s)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: