D66 is positief over uitvoering motie veilige opvang door kabinet

Tweede Kamer vergaderzaalD66 in de Tweede kamer is positief over de brief van staatssecretaris Dijkhoff, waarin hij uitlegt hoe het kabinet de motie over veilige opvang van kwetsbare asielzoekers wil uitvoeren.

Dijkhoff wil asielzoekers die zich niet gedragen apart zetten in een speciaal opvangcentrum. In opdracht van de staatssecretaris is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)s aan het onderzoeken waar dit centrum of deze centra kunnen komen.

Bergkamp: ‘De staatssecretaris voert onze motie precies zo uit als we hem bedoeld hebben: per geval wordt bezien hoe veilige opvang het beste vorm gegeven kan worden. Geen standaard aparte opvang voor LHBT-ers, christenen of andere kwetsbare individuen, maar maatwerk bieden waar dat nodig is. Daarnaast moeten we de daders die denken dat ze zonder gevolgen anderen kunnen bedreigen hard aanpakken. Want aan onze normen en waarden heeft iedereen in Nederland zich te houden.’

Daders straffen

D66 diende een aantal weken geleden een voorstel in om LHBT vluchtelingen beter te beschermen tegen pesterijen en geweld in de opvang. De motie werd aangenomen. Dijkstra: ‘Het kan niet zo zijn dat je je land ontvlucht om vervolgens in de opvang opnieuw onveilig te zijn. Als iemand acuut gevaar loopt wordt het slachtoffer elders geplaatst, zoals ook bij de blijf van mijn lijf huizen. Met deze aanscherpingen naar aanleiding van onze motie kan het COA de veiligheid beter garanderen.’

D66 wil over drie maanden van het kabinet weten hoe het staat met de voortgang van deze aanpak.Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: