Column: Oh Here God, waarom hebt u homo’s geschapen?

column joop van den haak

Onze columnist Joop van den Haak is overleden. Hij schreef sinds 2013 voor onze site columns over zaken die hem bezig hielden.

Hij had er al twee klaar voor de komende weken. Dit is de laatste column die hij voor de Roze Golf schreef: Oh, Here God, waarom hebt u homo’s geschapen?

Ik ben niet gelovig meer. Toch heb ik soms behoefte dat wel te willen zijn en dan zou ik God vragen willen stellen over tal van kwesties. Zoals: Waarom almachtige Here God, is er zoveel haat tussen geloofspartijen met als gevolg zoveel wreedheden? Waar is de liefde Gods toch? Oh, almachtige Here God, waarom, U die zoveel macht heeft, grijpt U niet in ?

Oh, Almachtige, U schiep mensen die men homo’s noemt, omdat ze seks bedrijven met iemand van hetzelfde geslacht. Waarom liet en laat U toe dat in vele landen en ook in delen van ons land hetero’s homo’s discrimineren, straffen en door geweld het leven van hen onmogelijk maken? Oh, Here, Oh, almachtige, waarom greep en grijpt U niet in? U, aan wie zoveel macht en liefde werd en wordt toegekend, waarom toch liet en laat U de strijd tussen homofoben en homo’s gewoon voort bestaan? Almachtige God, waarom schiep U de homo’s?

Machtige Here God van alle mensen, in ons land hebben homo’s veelal een goed leven, dank daarvoor Almachtige Goedheid. Maar toch worden we in ons land opgeschrikt door potenrammers, die homo’s op diverse plaatsen mishandelen en grenzeloos vernederen. Oh, Here God, U met uw almacht had en zou dat kunnen verhinderen. Waarom liet en laat U al die mishandelingen aldoor gebeuren?

Er zijn landen in de wereld waar de haat jegens homo’s zo groot is, dat men als men daar mannen betrapt op homoseks hen in hoge gebouwen meevoert naar de hoogste verdieping en hen daar naar beneden smakt. O, Here God, hoe kunt U, aan wie fabelachtige goedheid wordt toe geschreven, zoiets toestaan? Waarom laat U toe dat uw mensenzonen en -dochters zo’n verschrikkelijke dood moeten sterven?

Oh, Here God der mensen, in Utah moest een lesbisch stel hun geadopteerde baby ten gunste van hetero-ouders afstaan, want in Utah vindt men dat baby’s alleen door hetero-ouders kunnen worden opgevoed. Oh, Here God der mensen als u het daar mee eens bent, waarom schiep U dan lesbiennes, die zo graag kinderen opvoeden en liefde willen geven?

Mij kwam ter ore, Goede Here God, dat in Montpellier Clement en Aaron door zes mannen werden belaagd toen ze een nachtclub verlieten. Een van de twee jongens lag daar door geweld op de grond, de homofoben hadden hem zwaar mishandeld. Als U oh, Here God met uw Goddelijke macht had ingrepen, had dat verschrikkelijke niet hoeven te gebeuren. Oh Here God, waarom toch?

Oh, Here God, Gij de allerhoogste, ik kan doorgaan met het noemen van allerlei afschuwelijke handelingen jegens homo’s en lesbiennes gepleegd, maar ik moet een keer stoppen met mijn klaagzang. Wel moet ik zeggen, Oh Here God, dat ik hevig in U teleurgesteld ben. Daarom vraag ik U, smeek ik U wees de homo’s genadig, zo ook de hetero’s, want zij hebben vaak door oorlog, geweld, en geloofshaat eveneens geen leven op deze aardkorst.

Oh, almachtige Here God, er zijn op aarde zoveel communicatiemiddelen om het aardse volk te bereiken. Heer, ik smeek U laat U horen en zien op tv of andere verschijningsmogelijkheden en mogen wij dan van U horen waarom de aardse mens, met name de homo zo vaak moet lijden.

Oh, almachtige. Here God, als mocht blijken dat U inderdaad niet bestaat dan heb ik dit ten onrechte geschreven en zal ik mijn smeekbeden tot meer aardse machthebbers moeten richten. Voor alle zekerheid doe ik dat bij deze. In de hoop dat zij mijn smeekbeden zullen begrijpen en willen honoreren met maatregelen die voor homo’s en hetero’s hier en in de buiten landen tot een beter leefklimaat mogen leiden.

Je reactie is welkom via de mail: rozegolf@rtvoost.nl.

 Categorieën:Column, Joop van den Haak

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: