Homoparen blokkeren samenwerking van kerken in Kampen

Nieuwe Kerk KampenDe twee Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Kampen mogen niet verder samenwerken met de Nederlands Gereformeerde Kerk in die plaats. Dat heeft de GKv-classis, het regionale bestuur van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, besloten omdat de NGK Kampen ‘in liefde en trouw samenlevende homoseksuelen’ als lid aanvaardt en welkom heet aan het avondmaal.

Volgens de classis tast dat het fundament aan onder de door de drie gemeenten beleden ‘eenheid in de erkenning en beleving van Gods Woord en van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven moeten gelden’.

Vrouwen

In 2011 vonden de drie gemeenten elkaar in hun gezamenlijke verbondenheid met Jezus Christus. Er werd besloten om hun avondmaalstafels voor elkaars leden open te stellen en te streven naar kanselruil en gezamenlijke kerkdiensten, maar dat liep spaak omdat de Nederlands Gereformeerde Kerk in kampen vrouwelijke ouderlingen kent, terwijl de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de vrouw in het ambt afwijst.

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hief in 2014 die blokkade op en sprak uit dat ondanks het verschil rond de vrouw in het ambt is gebleken dat ‘we elkaar als kerken vertrouwen kunnen geven inzake de erkenning en aanvaarding van het gezag van de heilige Schrift’.

Grote teleurstelling

Voor de betrokken gemeenten in Kampen is het classisbesluit ‘een grote teleurstelling’, zeker gezien de ruimere manier waarop de GKv-synode in 2014 met het verschil in kerkelijke praktijk rond vrouwelijke ambtsdragers is omgegaan. Volgens de GKv Kampen-Noord en de GKv Kampen-Zuid is het vertrouwen in de omgang met Gods Woord door de NGK Kampen niet in geding nu er sprake is van een verschillende praktijk rond de toelating tot het avondmaal.

Volgens ds. Roel Venderbos (NGK) zullen de drie gemeenten bekijken wat ze in deze situatie ‘in elk geval wél kunnen. Want het was zó goed om elkaar dik vijf jaar geleden weer te ontmoeten en elkaar in de armen te sluiten. Of beter: te beseffen dat we beiden omsloten worden door de liefdevolle armen van onze Heer Jezus Christus. En we vertrouwen erop dat Hij, onze Herder, gewoon verder gaat met het bijeenbrengen van zijn kudde.’

Het verbod van de classis Kampen is opmerkelijk, omdat de toelating van homo’s met een relatie aan het avondmaal elders in het land geen barrières opwerpt.

 

(Bron: Onderweg, foto: Nieuwe Kerk in Kampen, EO)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: