Queer de Bijbel lezen

RZ 2007 God houdt ook van jouEen workshop in Deventer: Queer de Bijbel lezen. De bijbel wordt gelezen door een roze bril en dat levert verrassende inzichten op. Het is niet altijd wat het lijkt.

De inzichten kunnen de ogen openen van lhbt-ers, maar ook van hetero’s. De workshops worden gegeven door predikante Sigrid Coenradie van het Penninckshuis in Deventer.

Als voorbeeld valt te denken aan het nieuwtestamentische beeld van de kerk als de bruid van christus. Dit beeld bevestigt het ideaal van het monogame, heteroseksuele huwelijk als enige vorm voor seksuele verlangens. Queer lezen van deze bijbelse metafoor stelt vragen, bijvoorbeeld bij de exclusieve mannelijkheid van christus. Door te wijzen op het feit dat de kerk een gemeenschap vormt van mensen die divers zijn in gender en seksualiteit wordt de hetero-normativiteit uitgedaagd.

Naast het queer lezen van bijbelteksten, wordt ook aan de orde gesteld de eigen positie van deelnemers, belangen en interesses. Door welke bril lezen we de bijbel? En wat levert een nieuwe blik ons op?

De workshops worden op twee dinsdagavonden gehouden en wel op 9 en 16 februari in het Penninckshuis in Deventer. De workshops beginnen om 20:00 uur; de deur is open vanaf 19:30 uur en deelname kost € 5,– per avond.

De wokshops zijn een initiatief van de Protestantse gemeente Deventer, COC Deventer en geloofsgemeenschap het Penninckshuis en is onderdeel van het project Vroom en Vrolijk – Joden, christenen en moslims en seksuele diversiteit.Categorieën:Agenda, En verder, Overijssel

Tags: ,

%d bloggers liken dit: