Minister is voor inrichten safe houses voor lhbt-vluchtelingen

minister jet bussemakerIn een brief aan 42 ‘regenbooggemeenten’ brengt minister Bussemaker safe houses voor lhbt-vluchtelingen ‘ter inspiratie’ onder de aandacht. Dat meldt het COC.

Bussemaker schrijft aan de regenbooggemeenten dat zij verschillende signalen heeft ontvangen ‘over gevallen van pesterijen, discriminatie en bedreigingen van deze kwetsbare groep asielzoekers.’ Ze noemt die signalen ‘zorgelijk’ en brengt ter inspiratie acties onder de aandacht zoals die in Amsterdam en Zaanstad zijn ondernomen.

De gemeenten die Bussemaker met haar brief benadert, werken actief aan acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Deze zogenoemde regenbooggemeenten krijgen daarvoor financiële ondersteuning van het ministerie van OCW en advies van kenniscentrum Movisie.

Het COC is blij met de brief en vraagt gemeenten om daadwerkelijk safe houses in te richten. Al eerder pleitte het COC voor veilige opvangplekken voor asielzoekers die vanwege hun geaardheid gepest en bedreigd worden in opvangcentra.

Staatssecretaris Dijkhoff van asielzaken liet op vragen uit de Tweede Kamer weten niet te voelen voor aparte opvang van lhbt-vluchtelingen.

 

(Bron: COC)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: