Homo’s mogen onder voorwaarden bloed geven

bloeddonatie 2Homoseksuele mannen mogen weer bloed geven. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de uitsluiting van homo’s opgeheven.

Voortaan mogen mannen vanaf twaalf maanden na hun laatste seksuele contact met een andere man weer bloed doneren.

Schippers zegt in een toelichting dat ze overtuigd voorstander van emancipatie en gelijke behandeling van mensen is en tegelijkertijd verantwoordelijk voor een veilige bloedvoorziening in Nederland. ‘Door een periode van twaalf maanden na het laatste seksuele contact aan te houden is permanente uitsluiting van de baan en is er geen aanwijzing dat de veiligheid van bloedproducten in het geding is.’

Schippers laat onderzoeken of de termijn ook korter kan worden.

Begin dit jaar liet de minister de Tweede Kamer weten dat ze de uitsluiting van homoseksuele mannen van bloeddonatie wilde opheffen. Ze wilde er over praten met het ministerie van OCW, homobelangenvereniging COC, Sanquin Bloedvoorziening en de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten.

Uit onderzoek van Sanquin Bloedvoorziening en de Universiteit Maastricht was gebleken dat een aantal bezwaren tegen bloeddonaties door homo’s is weggenomen.

Teleurgesteld

Homobelangenorganisatie COC reageert teleurgesteld op het besluit van de minister. ‘Deze aanpassing heeft enige symbolische waarde, maar is nauwelijks van praktisch belang voor homo- en biseksuele mannen’, zegt voorzitter Tanja Ineke. ‘Het nieuwe beleid blijft onnodig discriminerend. Dit voorstel biedt te weinig en komt te laat.’

Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat het permanent uitsluiten van homoseksuele mannen een vorm van discriminatie is. Het college verwees naar onderzoeken waaruit blijkt dat uitsluiting van homoseksuele mannen niet langer noodzakelijk is voor de veiligheid van het bloed.

Bloedbank Sanquin stelt zelf in een notitie dat noodzaak en lengte van een uitsluitingstermijn van 12 maanden ‘niet wetenschappelijk onderbouwd zijn’. Ook stelt Sanquin: ‘veranderingen in de uitsluitingstermijnen [in andere landen] hebben niet geleid tot een toename van het aantal hiv infecties bij bloeddonors’. Toch wil de bloedbank de uitsluitingstermijn niet verder bekorten.

Oproep

Het COC roept de Tweede Kamer en minister Schippers op om seksueel risicogedrag alsnog bepalend te maken voor de vraag of mensen bloed mogen doneren. Er zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar wisselende seksuele contacten en condoomgebruik. Dergelijke beleid wordt al gevoerd in Italië, Spanje en sinds kort Argentinië.

 

(Bron: NOS/COC)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: