Column: Gingen zij in Noorwegen te ver?

column joop van den haakJoop van den Haak bespreekt elke twee weken weer een ander facet van het rijke roze leven, of een dagelijks dilemma. Dit keer: Gingen zij in Noorwegen te ver?

Zanger Tooji, geboren in Iran, trad op in een Noorse kerk, daarvan bestaat een video. Hij zong de sterren van de hemel. De aanwezige kerkgangers luisterden geboeid naar hem. Tijdens zijn zingen benaderde een verliefde priester hem. Er ontstond liefde op het eerste gezicht. De mannen kusten en ontkleedden elkaar, en tot verbazing van de aanwezige kerkgangers bedreven zij de liefde met elkaar.

Ik zag de video op Facebook of internet. Het liefdesspel was niet al te duidelijk te zien, dat was niet alleen mijn mening, maar ook van anderen. Ik wil in deze niet zeggen: ‘Goed zo’ of me afwijzend over dit gebeuren uitlaten. Ik geef er de voorkeur aan mij in deze column vragend uit te laten, zodat een ieder omtrent dit gedurfde liefdesduel zijn eigen mening kan vormen.

In Nederland is, op de nodige uitzonderingen na, het homoleven geaccepteerd. Maar liefde bedrijven in het openbaar en dan nog wel in een kerk in Noorwegen, zou dat het goeddunken van velen hebben of voelt men zich door dat feit juist geschokt? Je kunt zeggen: liefde bedrijven is een natuurlijke zaak: zoals sporten en het bedrijven van andere vormen van ontspanning. De laatste twee genoemden worden niet in beslotenheid bedreven maar openlijk. Typisch eigenlijk dat die laatst genoemde twee vormen wel openlijk hun doen en laten mogen presenteren, maar dat seks weer niet mag, terwijl het toch ook een natuurlijk gebeuren is?

Er zijn mensen die na het zien van dat seksgedoe, daar in Noorwegen, zeiden: ‘Men heeft weer iets tegen de homo’s’. Maar kun je dat in deze wel beweren? De bisschop aldaar, die duidelijk zijn afkeer uitte, na datgene wat daar en public in zijn kerk plaats vond, zou denk ik ook zijn afkeer geuit hebben als het een openlijke liefde tussen hetero’s, man en vrouw, had betroffen. De kerk is immers nooit ruimdenkend geweest in openlijke sekssituaties.

Zo’n gewaagde video heeft een ver bereik. Wat zou men bijvoorbeeld in Iran hebben gezegd, als ze daar de bewuste video gezien zouden hebben? Wat zouden ze van dat openlijke seksgebeuren gevonden hebben? Ik denk dat de strekking van hun reactie op dat openlijke liefdeshomospel meer dan verfoeiend zou zijn geweest. Tenzij ze aldaar een progressieve weg zijn ingeslagen.

Moeten wij in het algemeen in onze godshuizen van christelijke of andere aard respect betonen voor de voorschriften die in het algemeen voor verblijf in kerken gelden, of moeten wij de zaak opengooien en God of andere hogere machten juist laten zien dat liefde, waaronder de seksuele, mogelijk moet zijn en onder welwillend oog van de goden in het openbaar mag plaatsvinden? Tenslotte waren het de goden die de mogelijkheid tot het bedrijven van seks aan ons mensen hebben meegegeven.

‘Gingen zij in Noorwegen te ver?’ de titel van deze column. Heb jij of hebben jullie daar een mening over? Zo ja: doe aan twitter en Facebook en spreek elkaar daar over aan en laat je vervolgens serieus uit op een plaats die voor jou het snelst en gemakkelijkst te bereiken is. Uiteraard mag je zowel negatief als positief op deze stelling reageren, mits je je beschaafd en niet kwetsend uitlaat.

Ik zelf ben op Facebook aanwezig en daar dus bereikbaar. Er is ook nog een redactie Roze Golf die jouw mening aan mij kan doorgeven. Met wie je je bericht ook maar wilt delen, denk in ieder geval allereerst na over de vraag: ‘Gingen die twee mensen in Noorwegen te ver in die kerk met het uiten van hun liefdesbetoon?’

Tot slot wil ik zeggen: ik kijk wel eens naar het programma ‘Spuiten en Slikken’ en daarvan vind ik dat daar meer is te zien aan openlijke seks dan wat daar in die Noorse kerk gebeurde, althans daar in Noorwegen was het toch niet zo zichtbaar.Categorieën:Column, Joop van den Haak

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: