COC wil maatregelen om homoseksuele asielzoekers te beschermen

Tanja InekeCOC Nederland wil dat de veiligheid van LHBT-asielzoekers in (nood)opvanglocaties wordt verbeterd. In een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff roept het COC op om homoseksuele asielzoekers te beschermen tegen verbale en/of fysieke bedreigingen.

‘De onveilige situatie voor LHBT’s in de opvang moet direct worden aangepakt’, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Wat heb je aan een dak boven je hoofd als je niet eens je kamer uit durft door alle bedreigingen en antihomopesterijen.’

Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien LHBT-asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De meldingen komen uit acht verschillende opvanglocaties.

‘Nood loopt snel op’

Het COC vindt het opvallend dat er binnen korte tijd veel meldingen zijn binnengekomen. ‘Ter vergelijking: in het half jaar vóór de tien recente meldingen namen twee asielzoekers contact op met het COC over problemen in de opvang. De nood lijkt snel hoog op te lopen.’

Het COC sluit niet uit dat de meldingen slechts het ‘topje van de ijsberg’ zijn. ‘Voor asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen (…) is het een flinke stap om zich met een klacht over de asielopvang te melden bij een maatschappelijke organisatie als het COC. Het is goed denkbaar dat (veel) anderen die in dezelfde situatie verkeren deze weg niet kennen en/of deze stap (nog) niet durven of kunnen zetten’, schrijft het COC in de brief aan staatssecretaris Dijkhoff.

Aparte opvang

Het COC pleit in de brief voor aparte opvang voor LHBT-asielzoekers. Verder dient er in de huidige opvanglocaties een vertrouwenspersoon te komen bij wie de LHBT-asielzoekers terecht kunnen. Het personeel in de opvanglocaties dient ook alert en zichtbaar op te treden tegen mensen die LHBT-asielzoekers verbaal en/of fysieke bedreigen.

Begin oktober deed de Stichting Secret Garden een oproep voor een veilige opvangplek voor achttien vluchtelingen die dagelijks te maken hebben met geweld in asielzoekerscentra in Nederland.

Reactie ministerie van Veiligheid en Justitie

‘Signalen dat LHBT-asielzoekers zich niet veilig zouden voelen, nemen we uiterst serieus en worden door de COA-medewerkers opgepakt. Zij worden hierin ook getraind. In opvanglocaties gelden de Nederlandse normen en waarden, die vanaf het begin onder de aandacht worden gebracht. Alle asielzoekers die bij het COA worden opgevangen, worden voorgelicht over artikel 1 van de grondwet, het gelijkheidsbeginsel. Discriminatie van LHBT’s wordt expliciet benoemd. Asielzoekers die anderen discrimineren, bijvoorbeeld op grond van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, worden hierop aangesproken en waar mogelijk aangepakt. 

Verder is er structureel en waar nodig incidenteel overleg met het COC (en COA) over mogelijkheden om de sociale veiligheid voor LHBT-asielzoekers verder te vergroten. Ook hebben COC en COA vorig jaar een convenant gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over het tegengaan van discriminatie van mensen vanwege hun geaardheid.’

 

(Bron: NOS-Nieuwsuur/COC, foto: Tanja Ineke in studio Nieuwsuur)



Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: