In nieuwe VN-doelen geen ruimte voor homorechten

Verenigde NatiesIn de nieuwe doelstellingen van de Verenigde Naties staat niets meer over homorechten. De 193 lidstaten hebben de doelstellingen vastgesteld voor de top van wereldleiders in september.

In de zeventien vastgestelde doelen gaat het over de bestrijding van armoede en ongelijkheid en het tegengaan van de klimaatverandering.

De doelen wijken niet echt af van de acht millenniumdoelen die tot 2016 gelden, waarin ook niet expliciet iets stond over homorechten.

Sommige landen wilden rechten voor LHBT’ers opnemen in de doelen, maar hun voorstellen hebben de uiteindelijke tekst niet gehaald.

De definitieve tekst belooft ervoor te zorgen dat de ‘rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden genoten door iedereen, zonder discriminatie op grond van ras, etniciteit, kleur, geslacht, leeftijd, taal, religie, cultuur, migratie-status, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, economische situatie, geboorte, handicap of andere status.’

Ook moet er een einde komen aan alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes.

De onderhandelingen over de overeenkomst stond onder leiding van de Keniaanse ambassadeur. Aan de tekst die in september wordt voorgelegd, is drie jaar gewerkt.

 

(Bron: Katholiekgezin, PinkNews)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: