SCP: Twee zoenende mannen stuiten op weerstand

hand in hand homoSteeds meer Nederlanders staan positief tegenover lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, maar twee zoenende mannen in het openbaar wordt door 35 procent als aanstootgevend beschouwd.

Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij zoenende vrouwen is dat percentage met 24 veel lager; bij een zoenend heterokoppel is dat percentage 12.

Meer dan een kwart (28 procent) van de ondervraagden heeft er ook moeite mee als homo’s op straat hand in hand lopen. Onder groepen als 70-plussers, streng-religieuzen en mensen met een migrantenachtergrond zijn twee keer zoveel mensen negatief over homo’s en biseksuelen. Vrouwen en hogeropgeleiden zijn over het algemeen toleranter.

Sinds de jaren ‘60 denkt Nederland steeds positiever over homoseksualiteit. Ook recentelijk nam de acceptatie toe. In 2006 was het aandeel mensen dat negatief dacht over homoseksualiteit 15 procent, in 2012 was dit gedaald tot 8 procent. Ruim 90 procent van de Nederlanders vindt dat homo’s en lesbiennes hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.

‘Dun laagje’

“Het lijkt er dus op dat voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking lhb-personen en gelijke wetten voor lhb (lesbiennes, homo’s en biseksuelen) en heteroseksuele burgers geen probleem zijn, maar dat (zichtbaar) intiem gedrag van lhb’s bij een niet te verwaarlozen deel op weerstand stuit”, concludeert het SCP. Seks tussen twee mannen wordt bijvoorbeeld door 27 procent van de Nederlanders als “walgelijk” bestempeld, als het gaat om lesbiennes die seks hebben is dat 11 procent.

Het percentage mensen dat negatief staat tegenover transgenders is 11. Volgens het SCP hebben wel meer mensen bezwaren tegen het geven van een financiële vergoeding voor geslachtsaanpassende operaties.

Homobelangenorganisatie COC stelt in een reactie dat “het laagje acceptatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders dun blijft”. “Er is nog veel om voor te vechten als zo veel Nederlanders moeite hebben met iets onschuldigs en liefdevols als een kus of hand in hand lopen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Minister Bussemaker van Onderwijs en Emancipatie vindt het van groot belang om jongeren te blijven benaderen over homoseksualiteit. “Daar begint de acceptatie. Dat betekent dat we homoseksualiteit bespreekbaar moeten blijven maken. In de klas, op het voetbalveld, ook als dat een ingewikkeld thema is.”

De minister is op dit moment bij een internationaal homo-emancipatiecongres in Montenegro.

Leiderschap nodig

Tijdens de conferentie heeft ze gepleit voor meer leiderschap in de strijd tegen homofobie. Volgens Bussemaker moeten alle maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om de homoacceptatie binnen de eigen achterban te bevorderen.

“Homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen moeten zich in alle gemeenschappen veilig kunnen voelen en daar is nog veel werk te doen”, zegt Bussemaker. Ze wil dat rolmodellen een belangrijke rol gaan spelen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Op de site van de Volkskrant meer over de uitkomsten van het onderzoek van het SCP.

(Bron: NOS)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , , ,

<span>%d</span> bloggers liken dit: