Amsterdam krijgt ‘roze veiligheidsloket’

Simone Kukenheim

Simone Kukenheim

Amsterdam krijgt een ‘roze veiligheidsloket’, een telefoonnummer waar roze Amsterdammers terecht kunnen met vragen en zorgen over LHBT-kwesties.

Het loket moet de veiligheid van alle Amsterdammers bevorderen en is een initiatief van de gemeente. Samen met de politie wil de stad de aangiftebereidheid verhogen. De politie zet daarvoor het Roze in Blauw netwerk in.

Het roze veiligheidsloket is onderdeel van de Roze Agenda, die het college van burgemeester en wethouders donderdag hebben gepresenteerd.

Het college wil met de Roze Agenda ‘bereiken dat Amsterdam voor roze Amsterdammers en bezoekers een aantrekkelijke stad is om in te wonen, te werken en te verblijven.

Simone Kukenheim (wethouder Diversiteit): ‘Dit college spant zich in om positie van LHBTI’s te versterken. Amsterdam is voorloper in gelijke rechten voor homoseksuelen. Maar we zijn er nog niet. Teveel Amsterdammers durven niet uit de kast te komen, teveel roze Amsterdammers durven niet hand in hand over straat. Ik wil dat je in Amsterdam kunt zijn wie je bent. Uniek aan dit plan is dat we uitgaan van een brede verantwoordelijkheid: van sportverenigingen tot scholen. We spreken alle instanties aan om hun steentje bij te dragen aan het vergroten van de sociale acceptatie van LHBTI’s.’

Onderwijs

De prioriteiten in de Roze Agenda voor het onderwijs zijn: normen stellen, ouders actief betrekken, rolmodellen zichtbaar maken, docenten trainen in het bespreekbaar maken en in het lesmateriaal aandacht schenken aan seksuele diversiteit. Elke school moet met dit thema aan de slag.

In de Roze Agenda is ook aandacht voor roze ouderen in Amsterdam neemt toe. Roze ouderen hebben vaker last van eenzaamheid dan heteroseksuele ouderen. Met onder meer de wijkzorgteams wil Amsterdam inspelen op wat roze ouderen nodig hebben.

Verder wil Amsterdam werken aan de emancipatie van lesbische vrouwen en transgenders. Belangrijk accent ligt daarbij op vrouwen en transgender met een bi-culturele achtergrond.

Evenementen

Ook wordt er ingezet op evenementen om de stad aantrekkelijk te houden voor internationale bezoekers. Zo wordt volgend jaar de Europride in 2016 in Amsterdam gehouden. Bij andere evenementen wordt gekeken of er een roze component kan worden toegevoegd, zoals bij Sail Amsterdam, de Amsterdam Marathon en de dam-tot-damloop.

Het gemeentebestuur heeft de Roze Agenda opgesteld samen met meer dan 150 LHBTI-organisaties en professionals. In juni 2015 wordt een tweede Roze Agenda bijeenkomst belegd.

(Bron: gemeente Amsterdam)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: