Eerste Kamer stemt in met afschaffen enkele feit-constructie

Eerste Kamer hamerNa de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet, die het onmogelijk maakt homoseksuelen te ontslaan vanwege hun geaardheid. Een ruime meerderheid ging akkoord met een initiatiefwet van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks.

Vorige week bleek dat een meerderheid van de Eerste Kamer voor het voorstel zou stemmen.

Kern van de wet is dat de ‘enkele feit-constructie’ wordt afgeschaft. Volgens de Wet Gelijke Behandeling mag iemand nu ook al niet worden ontslagen vanwege het enkele feit dat hij homo is. Maar ‘bijkomende omstandigheden’ konden een ontslag toch mogelijk maken.

Als voorbeeld van zo’n omstandigheid wordt wel genoemd dat een man samenwoont met een andere man. Een soortgelijke uitzonderingsbepaling geldt behalve voor seksuele geaardheid ook voor ras, geslacht, nationaliteit of burgerlijke staat.

De initiatiefnemers willen dat die uitzonderingsgrond wordt geschrapt en daar gaat de senaat dus mee akkoord. Alleen ChristenUnie en SGP stemden tegen.

(Bron: NOS)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: