Column: Wil je echt dat homojongeren naar een homoschool gaan????

column joop van den haakJoop van den Haak bespreekt elke twee weken weer een ander facet van het rijke roze leven, of een dagelijks dilemma. Dit keer: Wil je echt dat homojongeren naar een homoschool gaan????

Enige weken geleden kreeg ik via de Roze Golf het bericht onder ogen, waarin gezegd werd, dat in Engeland, Manchester, plannen bestaan voor het bouwen van een LHBT-school (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, mensen van de zogenaamde seksuele diversiteit). De school is bedoeld voor die jongeren, jongens en meisjes, die zich niet op hun gemak voelen op een gewone school, een instituut voor zowel hetero’s en homo’s, omdat ze daar gepest worden of zelfs geweld wordt aangedaan. De bouw van die school in Manchester zou binnen drie jaar gerealiseerd kunnen worden, dus nog tijd voor protest daartegen. Ik zelf hoop dat een dergelijk protest nationaal en internationaal er zal komen en ik denk niet dat ik de enige zal zijn, die dat hoopt.

Ik heb met zeer zuinige ogen naar dat voornoemd bericht gekeken. Jij, die mogelijk mijn voorgaande columns hebt gelezen, weet dat ik zo nu en dan voor integratie van homo’s en hetero,s heb gepleit: niet op het gebied van seks, maar op het terrein van onderwijs, sport, uitgaansgelegenheden en al die trefpunten waar hetero’s en homo’s elkaar kunnen ontmoeten. Je zult dus mijn twijfelachtige gevoelens in deze kunnen begrijpen.

In datzelfde bericht zoals boven werd genoemd, stond ook vermeld dat in New York al een school voor uitsluitend LHBT-ers bestaat, maar dat men daar moeite heeft met het aantrekken van leerlingen. Dat roept de vraag op: Is de LHBT-wereld niet zo enthousiast over dit plan? Met andere woorden staan homo’s, Lesbiennes, biseksuelen en transgenders niet te juichen bij de aanwezigheid van deze school?

Ik moet zo onder het schrijven van deze column aan Arie Boomsma denken. Hij die niet alleen homo’s, en lesbiennes uit de kast heeft gehaald, maar ook met hen naar hun hetero-vrienden, waaronder ouders, schoolvrienden en kennissen, trok om hen te laten weten dat hun zoon, dochter, vriend, vriendin of kennis. anders is geaard. Veelal pakte deze kennisgave positief uit. Ik vraag me nu toch werkelijk af: wat moet die Arie Boomsma, nadat hij de jongeren uit de kast bevrijdde en hen integreerde in de hetero-wereld, nu denken van deze omslag, zoals daar in Manchester mogelijk wordt neer gezet?

In de Nederlandse samenleving zie je toch eigenlijk ook dat er steeds meer en meer animo van hetero-zijde is om homo’s in hun leefsferen van sport, onderwijs en amusement te betrekken. Er zijn al homovoetballers, boksers en andere sportlui die zijn opgenomen in het hetero-kamp. Laten we ons om die reden tien maal bedenken alvorens een muur (figuurlijk) tussen hetero’s en ons te willen bouwen. De klok wordt volgens mij teruggedraaid als we de bouwers in deze hun gang laten gaan.

Anderzijds moeten wij de negatieve berichten van pesten en mishandeling jegens de anders geaarden niet uit het oog verliezen. Zo zijn er berichten dat homojongeren wegens pesten en geweld jegens hen 5 keer zoveel zelfmoord plegen dan hetero-jongeren, aldus het COC ( Vereniging tot integratie van homoseksualiteit ). Aan die misstanden moet worden gewerkt of liever gezegd weggewerkt. En tja… als op langere termijn toch zou blijken dat er geen sfeer van vrede tussen hetero’s en homo’s is te bereiken, dan moet er helaas maar een aparte homoschool worden gebouwd. Ik roep wel bij deze wanhopig uit: “laat dat toch alstublieft niet gebeuren!”

Wil jij, gewaardeerde lezer van deze column, meedenken aan het kweken van een beheersbaar klimaat binnen de diverse leefsferen, neem dan contact op met de redactie van Roze Golf. Laten we toch vooral voorkomen dat er apartheid gaat bestaan tussen homo’s en hetero,’s Je kunt mij zelf ook onder mijn eigen naam op Facebook vinden.

Tot slot jongeren die onaangename ervaringen hebben op de zogenaamde normale school kunnen zich tot het COC wenden, die dan wel bereid zal zijn met de leiding van een school, waar het niet goed gaat tussen homo’s en hetero’s, een hartig woordje te zullen gaan wisselen.Categorieën:Column, Joop van den Haak

Tags: ,

%d bloggers liken dit: