Europees Hof: Homo-toets mag, maar niet te intiem

Europese HofEU-landen mogen nagaan of een asielzoeker die zegt dat hij homoseksueel is dat ook werkelijk is, maar het mag niet te intiem worden.

Dat blijkt uit een arrest van het Europese Hof van Justitie waar de Raad van State om had gevraagd.

“De wijze waarop de bevoegde autoriteiten deze verklaringen en het tot staving van de
asielaanvragen overgelegde bewijsmateriaal beoordelen, moet echter in overeenstemming
zijn met het Unierecht en met name met de door het Handvest gewaarborgde grondrechten,
zoals het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid en het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie-en gezinsleven.”

 

In de praktijk betekent de uitspraak dat ambtenaren niet naar details over het seksleven van een asielzoeker mogen vragen. Ook mogen ze geen test afnemen waaruit de seksuele geaardheid zou kunnen blijken of om video-opnamen vragen, waarin de asielzoeker homoseksuele handelingen verricht.

Drie asielzoekers

De zaak bij de Raad van State draait om drie asielzoekers die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Zij zeggen dat ze homo zijn en vrezen in eigen land te worden vervolgd.

IND-ambtenaren geloofden hen niet en wezen hun aanvragen af. De drie gingen in beroep bij de Raad van State. Die stapte naar het Europese Hof om duidelijkheid te krijgen over de vraag hoe ver een land mag gaan om de geaardheid van een asielaanvrager vast te stellen.

Niets veranderen

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat de IND niets zal veranderen aan de manier waarop dit soort asielaanvragen worden behandeld. Volgens haar voldoet de huidige uitvoering al aan het arrest van het Europese Hof.

Het ministerie wacht de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State af.

(Bron: NOS)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: