‘Ga niet te ver met onderzoeken van homo-asielzoekers’

Europese vlaggenBij het onderzoeken of asielzoekers de waarheid spreken als ze beweren homoseksueel te zijn, mag een lidstaat van de Europese Unie niet te ver gaan. Medische of zogenaamde medische onderzoeken, indringende ondervragingen of het verlangen van een bewijs van seksuele activiteiten zijn uit den boze.

Dat stelt een belangrijk adviseur van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Die boog zich over de rechtszaak van drie vluchtelingen, die in Nederland asiel aanvroegen. Zij vrezen dat zij in hun land van herkomst worden vervolgd voor hun homoseksualiteit.

Nederland twijfelde aan hun geloofwaardigheid en wees hun aanvragen af, waarop de mannen naar de Raad van State trokken. De adviseur van het Hof in Luxemburg vindt dat Nederland zich op de geloofwaardigheid van de asielzoeker moet concentreren.

Homoseksuele Afrikanen
De procedures hebben betrekking op de weigering van toenmalig minister van Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers om drie homoseksuele mannen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone asiel te verlenen. In deze drie Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen weliswaar strafbaar maar homoseksuelen kunnen de dreiging daarvan mogelijk ontlopen door ‘in de kast’ te blijven. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam stelde destijds schriftelijke Kamervragen aan minister Leers over de afwijzing van de asielaanvraag.

Europese Definitierichtlijn
De Raad van State vroeg het Hof in Luxemburg uitleg over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.

Kern is de vraag of op grond van die Definitierichtlijn aan homoseksuelen die bescherming zoeken in Nederland, wel of niet gevraagd mag worden om hun seksuele gerichtheid in hun land van herkomst verborgen te houden en die niet openlijk te tonen, waardoor zij risico’s lopen en hun identiteit moeten verloochenen.

Schorsing
In afwachting van een antwoord van het Hof in Luxemburg werd de behandeling van de hoger beroepszaken van de drie homoseksuele asielzoekers bij de Raad van State geschorst. De Raad van State zal de behandeling nu voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in deze zaken.

COC Nederland dringt er al jaren op aan om in asielzaken de suggestie dat homoseksuele asielzoekers ‘veilig’ zijn in landen waar homoseksualiteit strafbaar is en sociaal niet geaccepteerd wordt zolang ze maar ‘in de kast’ blijven niet te hanteren.

 

(Bron: ANP)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: