COC wil duidelijker LHBT-asielbeleid

IMG_6895COC Nederland wil dat staatssecretaris Fred Teeven het nieuwe asielbeleid voor LHBT’s verduidelijkt. Dat schrijft het COC in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het COC kan het nieuwe beleid er toe leiden dat LHBT-asielzoekers zich gedwongen voelen om in hun land van herkomst ‘terug de kast in te gaan’. De mogelijkheid om ‘terughoudendheid’ te betrachten bij het uiten van de seksuele gerichtheid of genderidentiteit mag volgens het COC geen enkele rol meer spelen bij de beoordeling van asielverzoeken van LHBT’s.

‘Extreme uiting’

Hoewel ook Teeven van mening is dat van LHBT’s in beginsel geen terughoudendheid verwacht mag worden, leiden zijn nieuwe regels volgens het COC op dit punt tot onduidelijkheid. De staatssecretaris beschrijft in een passage van 17 regels welk gedrag wel en niet van LHBT-asielzoekers verwacht mag worden. Daarin gebruikt hij onduidelijke termen als het ‘op een extreme manier’ uiting geven aan de seksuele gerichtheid en een ‘ondergrens’ die daarbij aan de orde is.

De nieuwe regels wekken volgens het COC de indruk dat vervolging het resultaat is van de wijze waarop LHBT’s zich in hun land van herkomst gedragen. In werkelijkheid is vervolging van LHBT’s het resultaat van homo-, bi- en transfobie van de autoriteiten in het land waar asielzoekers vandaan komen.

Rokje

‘Net zomin als de vraag naar de lengte van een rokje relevant is bij seksueel misbruik, is de vraag naar de wijze waarop LHBT’s uiting geven aan hun identiteit relevant bij vervolging’, stelt het COC.

Teeven formuleerde zijn nieuwe beleid naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens het COC is die uitspraak glashelder op het punt van terughoudendheid. Het Hof stelt: ‘Met de mogelijkheid voor de asielzoeker om een gevaar van vervolging uit de weg te gaan, door zich bij de invulling van een seksuele gerichtheid (…) terughoudend op te stellen, moet geen rekening worden gehouden.’

Iran

Het COC roept de Kamer verder op om LHBT-asielzoekers uit Iran altijd asiel te geven. De staatssecretaris is daartoe vooralsnog niet bereid omdat LHBT’s in dat land niet systematisch vervolgd zouden worden. Volgens o.a. Amnesty International en Human Rights Watch worden LHBT’s in Iran echter wel degelijk systematisch vervolgd. Human Rights Watch schrijft in een recent rapport dat ‘executie een reëel risico is voor Iran’s kwetsbare LHBT-gemeenschap’.

De Tweede Kamer spreekt op 19 juni a.s. over het asielbeleid voor LHBT’s.

 

(Bron: COC)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: