“Resolutie is doorbraak voor homo’s in Afrika”

Logo AHRCDe Afrikaanse Commissie voor de Rechten van Mensen en Volkeren (ACHPR) heeft voor het eerst een resolutie aangenomen tegen geweld en mensenrechtenschendingen op grond basis van seksuele gerichtheid en genderidentiteit.

Het COC spreekt van een historische doorbraak voor LHBT’s in Afrika. Volgens het COC is de resolutie een tik op de vingers van landen als Nigeria en Oeganda, die recent nieuwe anti-homowetten hebben aangenomen.

De coalitie van Afrikaanse LHBT-organisaties die zich inzet voor de bevordering van mensenrechten noemt het aannemen van deze resolutie ‘de eerste stap richting het uitdragen van de gelijkheid en waardigheid van alle Afrikaanse mensen die voortdurend als tweederangs burgers behandeld worden vanwege hun echte of veronderstelde seksuele gerichtheid en expressie van genderidentiteit’. Deze maand publiceerde Sexual Minorities Uganda (SMUG) een rapport waarin tientallen geweldsincidenten genoemd worden die sinds de invoering van de anti-homowet in Oeganda hebben plaatsgevonden.

De ACHPR is een onafhankelijk mensenrechtenorgaan ingesteld door de Afrikaanse Unie en is belast met het beschermen en bevorderen van de mensenrechten in Afrika zoals die zijn vastgelegd in het Afrikaans Handvest voor de Rechten van de Mensen en Volkeren.

In de resolutie verwijst de ACHPR naar het Afrikaans Handvest op grond waarvan alle vormen van discriminatie verboden zijn, elk individu rechtsbescherming geniet en marteling en wrede en onmenselijke behandeling of bestraffing verboden zijn. De ACHPR roept de Afrikaanse staten op om er voor te zorgen dat mensenrechtenactivisten – waaronder LHBT-activisten – hun werk veilig kunnen doen. Verder moeten de staten een eind maken aan het geweld en de mensenrechtenschendingen op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit en met wetgeving komen om die vormen van geweld en mensenrechtenschendingen strafbaar te maken.

De resolutie komt op een moment waarop verschillende Afrikaanse landen vergaande wetgeving hebben of overwegen die een ernstige schending van fundamentele LHBT-mensenrechten vormen.

 

(Bron: COC)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: