Roze ouderschap lastig thema voor politieke partijen

meer dan gewenst 2Lang niet alle politieke partijen die mee doen aan de Europese verkiezingen van donderdag 22 mei hebben heldere standpunten als het gaat om Roze Ouderschap.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Meer dan Gewenst, dat werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Roze ouderschap is niet vanzelfsprekend in Europa. In veel landen zijn de rechten voor homo-ouders anders dan voor hetero-ouders.

“Roze Ouders die met hun kinderen binnen Europa op vakantie gaan, lopen in diverse landen het risico dat ze niet dezelfde zeggenschap over hun kinderen hebben als in Nederland. Bijvoorbeeld in het geval van een ziekenhuisopname”, aldus Marc Faber van Stichting Gewenst dan Gewenst. “Maar ook is de weerstand tegen homo’s met een kinderwens in een aantal landen nog erg groot. Zie bijvoorbeeld de grootste demonstraties in decennia in Frankrijk tegen adoptie door homostellen. Nederlandse politici kunnen helpen om deze rechten van homo’s in Nederland ook in Europees verband te verbeteren”.

Alle politieke partijen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. PvdA, GroenLinks, D66, SP en 50+ partij stuurden de lijst ingevuld terug. Een aantal partijen, waaronder de VVD, CDA, PVV  en de kleine christelijke partijen gaven geen gehoor aan het verzoek de vragenlijst in te vullen.

Van de partijen die wel reageerden, worden de standpunten van Meer dan Gewenst het meest gedeeld door D66 en GroenLinks. Wat opvalt is dat partijen met sommige thema’s onvoldoende bekend zijn. “Zo noemt de SP draagmoederschap mensenhandel. Dit geeft aan dat zij zich onvoldoende in dit thema hebben verdiept”, aldus Faber. Ook beschrijft de SP dat hoogtechnologisch draagmoederschap voor homostellen in Nederland mogelijk is, terwijl deze stellen nog steeds moeten uitwijken naar het buitenland. Daarnaast noemt de 50+ partij meeroudergezag complex, terwijl er in Nederland zoveel meeroudergezinnen zijn die nu juist zelf allerlei complexe zaken moeten vastleggen omdat dit niet wettelijk geregeld is.

Alle partijen verwijzen naar de nieuwe staatscommissie Herijking Ouderschap. Zij zal voor 1 mei 2016 een rapport uitbrengen over vraagstukken rond het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Met de komst van dit rapport hoopt Meer Dan Gewenst dat partijen tegen die tijd een stuk beter geïnformeerd zullen zijn, voordat zij een standpunt innemen over belangrijke thema’s voor Roze ouderschap.

 

(Bron: Meerdangewenst.nl)



Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

<span>%d</span> bloggers liken dit: