‘Pas kerkelijke leer aan en help daklozen’

Carl SicilianoIn een open brief in de New York Times wordt Paus Franciscus opgeroepen de kerkelijke leer over homoseksualiteit te matigen om daarmee het lot van dakloze LHBT-jongeren te helpen verbeteren.

De open brief is zondag –Palmzondag- gepubliceerd en is geschreven door Carl Siciliano, directeur van het Ali Fornay Center in New York dat zich inzet voor de opvang van dakloze LHBT-jongeren. Aan de open brief is een petitie verbonden waarmee de oproep kan worden gesteund.
De open brief wordt verwezen naar de bisschoppenconferentie over het gezinsleven die door paus Franciscus dit najaar bijeengeroepen is. Tijdens die bisschoppenconferentie zal ook over homoseksualiteit gesproken worden, onder meer over de pastorale omgang met gehuwde paren van gelijk geslacht en hun kinderen.

Siciliano schrijft aan de paus ‘als katholiek, voormalig Benedictijner monnik en als homo die zich al tientallen jaren inzet voor de opvang van daklozen’.

In zijn open brief vraagt hij paus Franciscus om homoseksualiteit niet langer een ‘intrinsieke stoornis’ te noemen en homoseksuele handelingen niet meer als zonde te bestempelen. Met de levensverhalen van LHBT-jongeren die uit huis gezet zijn en dakloos worden, toont Siciliano de funeste maatschappelijke gevolgen van die kerkelijke leer aan. Onderzoek van het Williams Institute heeft aangetoond dat in de Verenigde Staten LHBT-jongeren zo’n 40 procent van de dakloze jongeren vormen, terwijl zij maar ongeveer 5 procent van het totaal van de jongeren vormen. Hij roept de paus op actie te ondernemen tegen deze ‘giftige uitkomst’ van de kerkleer.

“De kern van het probleem is dat de kerk nog altijd stelt dat homoseksualiteit een zonde is”, schrijft Siciliano aan de paus. “Mijn hoop is, dat als u zult inzien dat die leer gezinnen verscheurt en de oorzaak is van leed voor onschuldige jongeren, u aan deze wrede kerkleer een einde zult maken en zult voorkomen dat bisschoppen doorgaan met hun strijd tegen de acceptatie van LHBT’s als gelijkwaardige leden van de samenleving.”

Siciliano nodigt paus Franciscus uit om het Ali Fornay Center in New York te bezoeken om met LHBT-jongeren in gesprek te gaan om de gevolgen van de afwijzing van homoseksualiteit zelf onder ogen te zien. In 2012 nodigde Siciliano de aartsbisschop van New York uit om het Ali Fornay Center te bezoeken, maar die uitnodiging werd door kardinaal Timothy Dolan afgewezen.

Aan de open brief is een Facebook-pagina  verbonden, waarmee steun voor de oproep aan paus Franciscus kenbaar gemaakt kan worden.

 

Foto: Carl Siciliano
(Bron: Faith in America/COC)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: