Column: gemeenteraadsverkiezingen – hoe kiest de homo?

column joop van den haakJoop van den Haak bespreekt elke twee weken weer een ander facet van het rijke roze leven, of een dagelijks dilemma. Dit keer: Gemeenteraadsverkiezingen: hoe kiest de homo?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd in het verleden maar al te vaak gelet op hoe deden de landelijke partijen, met de zelfde naam, het in de afgelopen zittingsperiode. Aldoor wordt er op gehamerd deze lijn vooral niet te volgen. Als  jij zou vinden dat VVD en PVDA, landelijke partijen, het nu en in de afgelopen tijd niet goed doen of hebben gedaan, behoeft dat niet te betekenen dat deze partijen in jouw stad het ook slecht hebben gedaan of zullen gaan doen. Kijk dus voor wat de gemeenteraadsverkiezingen betreft hoe jouw voorkeurspartij het in jouw of jouw stad of dorp het heeft gedaan en mogelijk gaat doen.

Als je homo of lesbisch bent, zul je toch wel kijken welke partij het best heeft gepresteerd waar het de anders geaarden betreft. Maar is deze stellingname de enige leidraad voor hoe je straks gaat stemmen?

Het is mijns inziens belangrijk als jij, homo of niet, het algemeen belang van jouw partij bij de keuze vooropstelt om dan ook te kijken hoe doet een bepaalde partij het in jouw stad of dorp met inachtneming van de volgende onderwerpen:

verkeer en vervoer, wonen en bouwen, onderwijs, zorg en welzijn, werk en geld, natuur en milieu. sport, kunst en natuur, homobeleid, financiën in het algemeen,etc.

Natuurlijk wil ik vooral niet zeggen hoe je moet gaan stemmen. Ik doe in deze alleen maar wat suggesties. Zo is mij uit onderzoek gebleken dat in het verleden de meeste homo’s VVD stemden, wordt dat herhaald? Amsterdam, om maar ’s een gemeente te noemen, kreeg in het verleden het etiket: “De meest homovriendelijke stad”. Is dat nu nog zo?

Zelf heb ik mijn leven vaak voor D66 gestemd. Vrijheid zit bij deze partij in haar DNA, onverschillig hoe je afkomst, religie, geaardheid etc. is. D66 heeft de afgelopen jaren veel vriendelijkheid naar de homowereld uitgestraald en daar naar toe ook vele acties ten gunste van deze beweging in touw gezet.

Zij die voor een partij met een bepaalde religie hebben gestemd en dat weer willen doen, hun goed recht overigens, wil ik wel vragen er naar te kijken hoe staat die partij tegenover homoseksualiteit.

Vele partijen, zoals D66, zijn zeer gekant tegen de Russische antihomowetgeving. Vele partijen, waaronder D66, zijn er voor dat op scholen verplicht inlichtingen worden verstrekt over het homoleven Vele partijen, waaronder D66, zijn tegen het handhaven van de weigerambtenaar in homoaangelegenheden. (homohuwelijk) Kijk daarna als je je stem uitbrengt.

Ga in ieder geval stemmen. Vergaar kennis in deze, maar stem vooral met wat jouw hart je ingeeft. En hoedt u zich vooral voor schreeuwers die van alles beloven, maar dat vaak nooit kunnen waarmaken…Categorieën:Column, Joop van den Haak

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: