Column: Socialisten sluiten de rijen

column joop van den hoekJoop van den Haak bespreekt elke keer weer een ander facet van het rijke roze leven, of een dagelijks dilemma. Dit keer: Socialisten.

Enige tijd geleden ondervond een socialistische politieke partij schade door het doen en laten van onderstaande personen die in de politieke wereld een vooraanstaande functie vervulden. Indirect ondervond de homo-scene ook schade door het doen en laten van een bestuurder. Als een bestuurder openlijk homo is en naar de mening van de buitenwereld verkeerd bezig is geweest, wordt door kwaadwillenden algauw gezegd: “Zie je wel het is weer een flikker die er een potje van maakt.”
Uit piëteit met onderstaande personen heb ik hen gefingeerde namen gegeven. Ik hoop dat door vermelding van datgene wat betrokkenen hebben gedaan of nagelaten zij tot inzicht komen en daardoor de wereld van de socialisten en homoscene alsnog goed kunnen doen.

– Beste Sjaak, je gaat weg als stadsbestuurder, want je hebt een vrijwilligersbaantje in een warm land bemachtigd. Je vriend vindt dat ook zo prettig: lekker vaak zonnen. Maar nu wil je wel wachtgeld hebben en dat in crisistijd. Sjaak, lange tijd was je een van de visitekaartjes van de homo-scene. Nou, Sjaak, gooi dat kaartje maar weg. In de scene geneert men zich door jouw manier van doen.. Sjaak, socialisme is je richten op de sociale gemeenschappelijkheid. Beste Sjaak, sluit geen compromissen met je geweten, maar ga ten volle voor het socialisme. Als jij dat doet, Sjaak, kun je weer een waardig socialist zijn en kun je weer met open armen worden opgenomen in socialistische kringen. Temeer, Sjaak, omdat je deels al teruggekeerd bent op je schreden. Je gaat namelijk 3 maanden wachtgeld terug betalen en je gaat solliciteren naar een baan. Het komt goed met je, Sjaak.

– Beste Gijs, je schonk als wethouder 7000 euro aan een stichting waarvan je zelf bestuurslid bent. Gijs, heet zo iets niet… je zelf bevoordelen? Gijs, niet meer doen hoor!

– Beste Klaas, je bent ook lid van een socialistische partij. Klaas, hoe kon je nou van uit die functie 40.000 euro van de dakloze krant verduisteren? Wat moeten die arme sloebers nou toch over jou denken?

– Beste Sonja, Jij bent lid geweest van een socialistische partij en had daar ook een functie. Maar hoe vond je vriendin het dat je met 4.000 euro er zomaar vandoor ging. Oh, je had het even nodig voor een noodzakelijk te betalen schuld. Maar lieve, Sonja, heb je het geld alweer in de kas teruggestort? Doen hoor!

– Beste Bertus, Verdorie, jij ook al lid van een socialistische partij. Bertus, hoe kon je nu als wethouder boortjes gaan stelen bij een bouwmarkt? Mag toch niet! Zo iets doet een echte socialist toch niet!

Ach, beste bovengenoemde socialisten, in vroegere tijden hadden we daar Robin Hood. Hij stal van de rijken en verdeelde een deel van zijn geld of goederen onder de armen, dat was goed en niet goed. Goed, omdat Robin het niet kon verkroppen dat de armen aan armoe ten onder zouden gaan. Niet goed, want voor stelen in welke vorm dan ook is geen enkel excuus. Toch denk ik dat Robin een betere socialist was dan menige huidige socialist.

Een socialist die ook homo is en een openbare functie heeft, moet denken aan het gezegde: loop op eieren, een cryptisch uitvloeisel daarvan is wellicht, met voorzichtige pasjes door het leven gaan, want er wordt extra op u en jou gelet, wees op jouw en uw hoede.

Ver terug in de vorige eeuw kwam de vrouwenbeweging van de grond. Minister Marga Klompé werd in 1956 de eerste minister van Nederland. Zij kwam wat hautain over, mede door haar deftige spreektrant. Wellicht nam zij die houding aan om mannen te bewijzen dat vrouwen het vaker beter kunnen dan mannen. Wij homo’s kunnen ons daaraan spiegelen, want homo’s moeten vaak ook meer presteren dan hetero’s, althans willen zij als kundig in hun functioneren erkend worden.

Joop van den HaakCategorieën:Column, Joop van den Haak

Tags: ,

%d bloggers liken dit: