Deventer zegt nee tegen pesten

Op vrijdagmiddag 8 november houdt de Stichting Deventer in Dialoog de manifestatie ‘Deventer zegt Nee tegen pesten.Pesten heeft en verdient ieders aandacht. Een op de 10 basisschoolleerlingen wordt gepest. Binnenkort worden scholen bij wet verplicht om pesten op effectieve wijze tegen te gaan.

Het signaleren, voorkomen en aanpakken van pesten wordt een kerntaak van scholen en is een zorg van ons allen. Met deze manifestatie wil Deventer in Dialoog alle krachten in Deventer bundelen om tot een daadkrachtige, effectieve en respectvolle aanpak van pesten te komen. Deze bundeling van krachten krijgt concreet vorm in het op te richten anti-pestplatform, waar op 8 november het fundament voor wordt gelegd.

Deelnemers aan de manifestatie zijn onder meer directie en docenten uit basis- en middelbaar onderwijs Deventer; bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen; medewerkers uit de kinderopvang en ieder die niet alleen NEE zeggen tegen pesten zegt maar ook JA tegen een gezamenlijke aanpak.

 Categorieën:En verder

%d bloggers liken dit: